Et Barn Er Fodt i Betlehem/A Child is Born in Bethlehem